top of page

HISTORIE ZLATNÍKU

HISTORIE OSADY ZLATNÍK

Stoleté chalupy mají svou historii. Něco z toho, co se vyprávěním dochovalo, sepsal místní rodák p. Oldřich Boháč. Dozvíte se tak, že Chalupa Zlatník patří k devíti nejstarším chalupám, které tvořily enklávu, jež byla centrem horské oblasti podél říčky Mohelnice, že ve staré hospodě na Zlatníku sedával Petr Bezruč a v chalupě naproti křížku že prý straší. Nyní je Zlatník součástí obce Krásná.

Stará hospoda Zlatník u potoka Trávný

Již v roce 1885 tu zřídil místní hajný Petr Foldyna malý obchod. Vedle prodejny měl i hostinskou místnost, v níž prodával kořalku, pivo a tabák. Dobrý odbyt měl v brzké době následovníky a v okolí se začaly otvírat hospody a ferlogy. Hospoda Zlatník bývala velmi rušná, konaly se tu první taneční zábavy v obci a v  podzimním období, když byl čas honů na vysokou, také pijatiky honců a střelců. V zimě se tu drávalo peří (škubačky). Hospodu navštěvoval při svých putováních po Beskydech i básník  Petr Bezruč a z besedování s místními občany čerpal podněty k psaní balad (Maryčky Magdonové). Celkově sloužila hospoda jako místo pro shromaždování občanů. Po skončení 2. světové války v r. 1945-46 navštívili hospodu i vojáci ustupující armády gen.Bendery a vybrali si potraviny. Zanechali tam pár dlouhých kožichu, které pak bylo vidět na místních formanech. Dnes slouží hospoda jako obytná chalupa.

Obecní škola

Bývalá škola se nachází u soutoku potoků Sihelského a Mohelnického. Je to roubená chalupa proti Božím mukám pod kopcem Bohyně. Obci zde byla pronajata větší světnice, kde se přistěhoval tkadlec Josef Chovanec, který předtím chodil po jednotlivých chalupách, kde měli dítky školou povinné, a učil je čtení a psaní. Nová škola byla obci postavená v r.1878. Původně jednotřídka s I. II.a III. vyučovacím ročníkem. Později pro velký počet žáků (asi 50 žáků) rozšířená o další třídu IV.a V. ročníku. Na škole učili víc jak dvě generace místních občanů. Ke škole se traduje hodně pověsti a historek. Všichni žáci věděli od svých rodičů a starších sourozenců, že ve škole straší. Škola musela být vysvěcena a na půdě založena kněžská štola, která měla odvrátit duchy. Duchy byly duše mrtvých zbojníku, kteří v kraji loupili a plenili, až se místní lidé spojili a lumpy pochytali, zabili, a v místě kde byla později škola je zakopali. Dnes slouží jako rekreační chalupa ISS Hasičská..

(s využitím informací od p. Oldřicha Boháče, autora knih o historii této části Beskyd)

Chalupa Zlatník

Nachází se u rozcestí mezi Sihly a Vrchní Mohelnicí. Původní dřevěná roubenka byla v letech 2003 - 2004 kompletně rekonstruována. Vzhledem k tomu, že předtím byla několik let neobývána, bylo třeba velkou část zbourat, takže zbyl jen původní kamenný sklípek a část trámové stěny. Přestože se jedná spíše o novostavbu, snažili jsme se zachovat původní ráz stavby, tak aby zapadla do krásné beskydské přírody.

bottom of page